Hotline: 1900 1129

Tư vấn

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử gồm 3 bước đơn giản nhanh chóng như sau: Bước 1: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử; Bước 2: Lập thông báo Phát hành hóa đơn điện tử; Bước 3: Ký số vào Hóa đơn điện tử mẫu
Nhằm hiện đại hóa và đơn giản cách thức giao dịch cũng như góp phần quản lý có hiệu quả hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ của mình, nhiều doanh nghiệp ngày nay hướng đến sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy truyền thống.